Zarząd Główny SD w 25. rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

12 wrz , 2014,
,

Uchwała Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego z okazji 25. rocznicy powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego

25 lat temu powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. W niespełna szesnaście miesięcy rząd ten przeobraził Polskę – zbudował fundamenty demokratycznego państwa prawa, radykalnie zreformował polską gospodarkę, odrodził samorząd terytorialny, zmienił priorytety polskiej polityki zagranicznej, ugruntował świeżo odzyskaną suwerenność i wytyczył drogę, którą Polska przemierza od ćwierćwiecza.

Z satysfakcja podkreślamy, iż u podstaw powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego legło porozumienie koalicyjne, którego sygnatariuszem – obok Solidarności i ówczesnego ZSL-u – było Stronnictwo Demokratyczne. Jesteśmy dumni, że tak istotny wkład w prace tego rządu włożyli przedstawiciele SD – profesor Jan Janowski, wicepremier i minister-kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, Marek Kucharski – minister łączności oraz Aleksander Mackiewicz – minister rynku wewnętrznego.

W pełni doceniamy wagę pozytywnych zmian dokonanych przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jesteśmy wdzięczni za tę dobrze wykonaną pracę do Polski. Szczególny hołd pragniemy dziś oddać premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. To w olbrzymim stopniu jego mądrości i wierności wyznawanym wartościom, roztropności i odwadze zawdzięczmy sukces pierwszych lat polskich przemian ustrojowych.