Uchwała Zarządu Głównego SD z okazji 75. rocznicy powstania Stronnictwa Demokratycznego

17 kw. , 2014,

Uchwała Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego z dnia 16 kwietnia 2014 roku z okazji 75. rocznicy powstania SD

Przed 75 laty, w kwietniu 1939 roku odbył się zjazd założycielski Stronnictwa Demokratycznego. Grono twórców polskiej niepodległości, zatroskanych stanem Rzeczypospolitej i coraz silniejszymi tendencjami autorytarnymi obozu rządzącego, powołało ugrupowanie domagające się przywrócenia demokratycznej formy rządów, akcentujące konieczność poszanowania praw i wolności obywatelskich, niezawisłości władzy ustawodawczej oraz niezależności sądów. W przyjętej na zjeździe deklaracji programowej Stronnictwo Demokratyczne zwracało także uwagę na konieczność pilnego uzdrowienia i rozwoju gospodarki oraz podniesienia poziomu edukacji. W trosce o obronność państwa, widząc narastające zagrożenie wojną, nowo powstała partia postulowała także zmodernizowanie polskiej armii.

Wojna, która wybuchła niespełna pięć miesięcy później, nie pozwoliła zrealizować ich planów naprawy Rzeczypospolitej, ale nie przerwała aktywności – tym razem w walce o wolność. Wielu twórców Stronnictwa Demokratycznego straciło wtedy życie bądź było represjonowanych. Dziś oddajemy im hołd.

Współczesne, odrodzone Stronnictwo Demokratyczne nawiązuje do tych samych idei, o które upominali się nasi twórcy – do obrony wolności i równości oraz do poszanowania reguł demokratycznego państwa prawa. Wokół tych idei chcemy gromadzić ludzi, by budować nowoczesną i silną Polskę w jednoczącej się Europie.

Jesteśmy dumni mogąc czerpać inspirację z myśli, postaw i działań naszych poprzedników – twórców Stronnictwa Demokratycznego.

 

W dalszej części obrad Zarząd Główny SD omówił stan kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz harmonogram działań SD w tej kampanii w ramach koalicji Europa Plus Twój Ruch.