Zarząd Główny

Przewodniczący SD:
Paweł Piskorski

Wiceprzewodniczący:
Marek Kucharski
Andrzej Potocki
Waldemar Prusak
Leszek Zieliński

Sekretarz Generalny:
Jan Artymowski

Zastępca Sekretarza Generalnego:
Bartłomiej Denis-Świerszcz

Skarbnik:
Piotr Krośnicki

Członkowie:
Jacek Bobrowski
Witold Buczyński
Marek Hańko
Przemysław Kazaniecki
Andrzej Machowski
Andrzej Prochownik
Stanisław Schupke