Kazaniecki apeluje o ponadpartyjne lobby na rzecz energetyki wiatrowej

28 kw. , 2016,
,

– Gra toczy się o wysoką stawkę, którą są tysiące miejsc pracy w całym województwie zachodniopomorskim i przyszłość setek przedsiębiorców, którzy zainwestowali u nas swoje pieniądze – napisał w oświadczeniu przedstawionym Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego szef regionalnych struktur SD Przemysław Kazaniecki.

Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować Pani Przewodniczącej za możliwość zabrania głosu. Dziękuję bardzo Panu Marszałkowi Województwa za podjęcie tematu, który jako środowisko staramy się nagłośnić od dłuższego czasu.

Musimy zwrócić uwagę, że ponad 30 procent wytwarzanej mocy z energii wiatrowej w Polsce przypada właśnie na nasz region, a ponad 50 procent wszystkich zatrudnionych przy produkcji tej energii pracuje na Pomorzu Zachodnim. Nowa ustawa uderza więc w nas przede wszystkim.

Energia wiatrowa ma sens ekonomiczny, wpływy z podatków dla sektora rządowego i samorządowego dzięki powstaniu farm wiatrowych o łącznej mocy 5400 MW szacuje się na poziomie ponad 348 mln zł z podatku CIT, ponad 35 mln zł z podatku PIT oraz ponad 247 mln z tytułu podatku od nieruchomości. Oznacza to, że wpływy podatkowe dla sektora rządowego oraz samorządowego przy mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych wielkości 5400 MW wynoszą łącznie ponad 630 mln zł rocznie.

Energia wiatrowa jest nowoczesna i poprawia jakość życia, tylko w 2015 r. elektrownie wiatrowe wytworzyły ponad 10 TWh energii elektrycznej. Dzięki temu Polsce udało się o ponad 8 mln ton zmniejszyć emisję CO2 w stosunku do sytuacji, w której taka ilość energii zostałaby wyprodukowana przez elektrownie konwencjonalne. Od 2006 roku dzięki farmom wiatrowym uniknięto emisji łącznie ponad 26 mln ton CO2.

Nowa ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ma dziś zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszego regionu. Gra toczy się o wysoką stawkę, którą są tysiące miejsc pracy w całym województwie zachodniopomorskim i przyszłość setek przedsiębiorców, którzy zainwestowali u nas swoje pieniądze. Sprawa nie jest błaha bowiem nasz region jest absolutnym liderem jeśli chodzi o produkowaną w Polsce energię wiatrową Bez przesady można więc powiedzieć, że dla naszego regionu przyszłość tej dziedziny gospodarki ma znaczenie fundamentalne.

Dlatego właśnie tak dużym zagrożeniem jest dla przyszłości gospodarczej naszego województwa uchwalona niedawno przez Sejm tzw. „ustawa wiatrakowa”.  Stała się ona przedmiotem ostrego politycznego sporu, który przysłonił istotę problemu, jaką jest groźba utraty tysięcy miejsc pracy przez mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. W sytuacji tak poważnego i tak realnego zagrożenia dla naszego regionu konieczna jest współpraca wszystkich sił politycznych niezależnie od dzielących nas różnic. Skoro na Śląsku politycy wszystkich partii potrafili się porozumieć tworząc bardzo skuteczne lobby węglowe, to dlaczego politycy tego regionu nie mieliby się porozumieć tworząc lobby wiatrowe w najlepiej pojętym interesie województwa i jego mieszkańców.