grudzień 2021

Stanowisko SD w sprawie pandemii Covid-19 w Polsce

9 gru , 2021,

Przebieg czwartej fali pandemii Covid-19 w Polsce charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością. O ile na świecie średnia dzienna liczba zgonów w okresie 28 XI – 4 XII do średniej dziennej liczby nowych przypadków w tym czasie wynosi 1,18 proc., to w Polsce ten odsetek jest na poziomie 1,64 proc. Jeszcze gorzej wypadamy na tle krajów europejskich: np. we Włoszech to 0,53 proc., a we Francji zaledwie 0,22 proc.

To że wedle tych statystyk śmiertelność czwartej fali Covid-19 jest w Polsce trzykrotnie wyższa niż we Włoszech i ponad siedmiokrotnie wyższa niż we Francji, nie jest przypadkiem. Najlepszą ochroną przed zarażeniem, a zwłaszcza ciężkim przebiegiem Covid-19, są sczepienia. We Włoszech i Francji odsetek zaszczepionych to ok. 80 proc.; w Polsce – to ok. 55 proc.

Za ten stan rzeczy pełną odpowiedzialność ponosi rząd PiS. Ulegając naciskom licznemu
w swoim elektoracie, a także we własnych szeregach, środowisku antyszczepionkowemu, Prawo i Sprawiedliwość – mimo iż ma w swych rękach wszystkie instrumenty władzy – świadomie nie wprowadza żadnych rozwiązań, które mogłyby radykalnie zwiększyć odsetek zaszczepionych, a tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii i zminimalizować tragiczną statystykę zgonów.

Stronnictwo Demokratyczne domaga się:

  • natychmiastowego sięgnięcia po skuteczny instrument, jakim jest paszport covidowy; osoby niezaszczepione nie powinny być wpuszczane m.in. do galerii handlowych
    i sklepów, instytucji kultury i hal sportowych, miejsc kultu religijnego, zakładów usługowych i środków komunikacji zbiorowej;
  • wprowadzenia obowiązkowych szczepień nie tylko dla pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych i nauczycieli, ale także dla wszystkich pracowników mających stały kontakt z dużymi grupami ludźmi (m.in. pracownicy handlu, urzędnicy obsługujących obywateli); wywiązanie się z obowiązku szczepień powinien obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r.;
  • przyznania każdemu pracodawcy prawa do sprawdzania paszportu covidowego swoich pracowników i w przypadku jego braku do podejmowania decyzji co do jego dalszego zatrudnienia lub sposobu wykonywania przez niego pracy.

Tylko takie rozwiązania – sprawdzone w licznych krajach europejskich – pozwolą na zahamowanie obecnej fali pandemii i skuteczne odparcie grożącej nam na wiosnę przyszłego roku piątej fali Covid-19.

Zarząd Główny

Stronnictwa Demokratycznego

Warszawa, 9 grudnia 2021 roku