Zmarł Profesor Piotr Winczorek

10 lut , 2015,
,

Z głębokim smutkiem żegnam

Prof. Piotra Winczorka

wybitnego prawnika, współtwórcę konstytucji z 1997 roku, obywatela zawsze zatroskanego o stan naszego państwa i kondycję polskiej demokracji.

Jako członek Stronnictwa Demokratycznego w l. 1967-1990 był jednym z inicjatorów postulowanego przez SD powołania takich instytucji państwa prawa jak Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu i urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora składam wyrazy serdecznego współczucia

Paweł Piskorski

Przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego