Włodek Całka nie żyje

9 cze , 2014,

Po długiej chorobie, 6 czerwca, w wieku 60 lat zmarł nasz serdeczny przyjaciel Włodzimierz Całka, samorządowiec, społecznik, członek Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od kilkudziesięciu lat związany był z warszawską Gminą i Dzielnicą Bemowo. Był jej wieloletnim radnym. W skład Rady Dzielnicy Bemowo mieszkańcy wybrali go także w 2010 roku i tej ostatniej kadencji nie dane Mu już było dokończyć. Największy wpływ na rozwój swojego ukochanego Bemowa wywarł w czasie, gdy pełnił w gminie i dzielnicy Bemowo najwyższe funkcje wykonawcze – najpierw, w l. 1998–2002, wiceburmistrza a później, w l. 2002–2006, burmistrza Bemowa. Nawet osoby wywodzące się z odległych środowisk politycznych przyznawały, że był On burmistrzem znakomitym, świetnie znającym najdrobniejsze nawet problemy dzielnicy i potrafiącym bardzo skutecznie zabiegać o jej interesy. Wyrazem tych powszechnych, jednoznacznie pozytywnych ocen było przyznanie Mu w 2004 roku Warszawskiej Nagrody Samorządowej.

Zawsze będziemy pamiętać jego przyjaźń i serdeczność, którą nas obdarzał, życzliwy uśmiech, który kierował do nas mimo cierpień, których nie szczędziła Mu ciężka choroba.

Odszedł nasz Przyjaciel, mądry i dobry Człowiek.