Stronnictwo Demokratyczne przeciw zmianie ustawy antyaborcyjnej

30 wrz , 2016,
,

W tej niezwykle trudnej i dzielącej społeczeństwo kwestii nie potrzebujemy kolejnej wojny i konfliktów. Opowiadamy się za pozostawieniem prawa w obecnym kształcie. Wzywamy posłanki i posłów na Sejm do nieuchwalenia szkodliwej ustawy forsowanej przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” – głosi uchwała, którą podjął dziś Zarząd Główny Stronnictwa Demokratycznego

UCHWAŁA

Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego

z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie projektu ustawy wprowadzającej całkowity zakaz aborcji

Respektując wynikające z programu Stronnictwa Demokratycznego prawo członków SD do swobodnego wyrażania opinii w sprawach światopoglądowych, Zarząd Główny SD, wobec realnej groźby wprowadzenia w Polsce prawa skrajnie naruszającego wolności osobiste, uznaje, że:

  1. Forsowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”
    i przyjęty do dalszych prac sejmowych projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji i grożącej kobiecie za jej dokonanie karą więzienia – także w sytuacji, gdy ciąża jest efektem gwałtu lub gdy upośledzenie płodu uniemożliwia samodzielne przeżycie po urodzeniu – jest nieludzka, narusza godność kobiety i przysługujące każdej osobie prawo do podmiotowego traktowania.
  2. W tej niezwykle trudnej i dzielącej społeczeństwo kwestii nie potrzebujemy kolejnej wojny i konfliktów. Opowiadamy się za pozostawieniem prawa w obecnym kształcie.

Wzywamy posłanki i posłów na Sejm do nieuchwalenia tej szkodliwej ustawy.