Stronnictwo Demokratyczne poparło prezydenta Bronisława Komorowskiego

29 mar , 2015,
,

Uchwała Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego z 28 marca 2015 roku

Stronnictwo Demokratyczne niezmiennie deklaruje swoje przywiązanie do takich wartości jak równość szans i rządy prawa, swobody obywatelskie i wolności gospodarcze, decentralizacja władzy publicznej i poszerzanie przestrzeni dla obywatelskiej aktywności.
Do wartości tych odwołuje się nasza konstytucja, a ich gwarantem powinien być Prezydent Rzeczypospolitej. Konstytucja nadała Prezydentowi niezbędne ku temu prerogatywy – takie choćby jak prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo weta czy możliwość kierowania ustaw pod osąd Trybunału Konstytucyjnego – jednak podstawowe znaczenie mają tu poglądy, przymioty osobiste i cechy charakteru osoby pełniącej funkcję Głowy Państwa.
Polacy za niespełna dwa miesiące staną przed decyzją, komu powierzyć urząd Prezydenta Rzeczypospolitej na nową pięcioletnią kadencję.
Polska potrzebuje Prezydenta ponadpartyjnego, kogoś, kto będzie łączył, a nie dzielił, kto w sposób odpowiedzialny ale i odważny będzie sięgał po przynależne mu instrumenty władzy. Potrzebujemy Prezydenta, który będzie potrafił wpływać na bieg spraw państwowych i przekonywać Polaków do swoich racji przede wszystkim dzięki sile swego autorytetu i poważaniu, jakim się cieszy. Potrzebujemy Prezydenta, który twardo będzie bronił naszych konstytucyjnych swobód i wartości.
Stronnictwo Demokratyczne – biorąc pod uwagę powyższe przesłanki – udziela w wyborach prezydenckich swojego poparcia urzędującemu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.
Wyrażamy przy tym nadzieję, iż w trakcie drugiej kadencji Prezydent Bronisław Komorowski będzie promotorem i aktywnym uczestnikiem modernizacyjnej zmiany naszego państwa i gospodarki.