Stronnictwo Demokratyczne oddaje hołd swoim założycielom

14 paź , 2017,

W 80. rocznicę utworzenia Klubu Demokratycznego w Warszawie – wydarzenia, które przyjmujemy za symboliczny początek naszej formacji politycznej – Stronnictwo Demokratyczne oddaje hołd swoim założycielom. Widzimy w nich zacnych obywateli zatroskanych o los Rzeczypospolitej, społeczników i demokratów gotowych bez reszty bronić idei wolności, równości i ogólnoludzkiej solidarności. Dali tego dowód – często za cenę życia – w mrocznych czasach II wojny światowej. Ich postawa jest dla nas niewzruszonym wzorem, a idee, którym byli oddani, wciąż inspirują, by pracować na rzecz Polski demokratycznej, kraju równych praw i szans dla wszystkich swoich obywateli.

Uchwała Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego

podjęta 14 października 2017 roku

w sprawie uczczenia 80. rocznicy powstania pierwszego Klubu Demokratycznego

Powstanie 16 października 1937 roku pierwszego Klubu Demokratycznego
w Warszawie, a następnie kolejnych w wielu miastach Rzeczypospolitej, doprowadziło w dwa lat później, w kwietniu 1939 roku, do utworzenia Stronnictwa Demokratycznego.

Powoływanie Klubów Demokratycznych było odpowiedzią na coraz bardziej autorytarne rządy sanacji reprezentowanej politycznie przez Obóz Zjednoczenia Narodowego. Założyciele klubów, a następnie Stronnictwa Demokratycznego, wybitne postaci wywodzące się z niepodległościowego środowiska piłsudczykowskiego – m.in. Mieczysław Michałowicz, Mikołaj Kwaśniewski i Regina Fleszarowa – nie godzili się na narastający w ówczesnej Polsce nacjonalizm i antysemityzm, ograniczanie praw obywatelskich i przemoc wobec przeciwników politycznych.

W przyjętej 15 kwietnia 1939 roku Deklaracji Programowej Stronnictwo Demokratyczne opowiadało się za przywróceniem w Polsce standardów demokratycznego państwa prawnego, podkreślało wagę niezawisłości i niezależności sądów, broniło wolności sumienia, słowa i zrzeszania się, domagało się poszanowania praw mniejszości, postulowało kontrolę konstytucyjności ustaw i zarządzeń przez niezawisły sąd konstytucyjny.

Czytając tę deklarację z perspektywy dzisiejszej Polski widać – mimo upływu ośmiu dekad, w czasie których historia zmieniła prawie wszystko, co mogła zmienić – iż postulaty w niej zawarte nadal uderzają swoją aktualnością.

W 80. rocznicę utworzenia Klubu Demokratycznego w Warszawie – wydarzenia, które przyjmujemy za symboliczny początek naszej formacji politycznej – Stronnictwo Demokratyczne oddaje hołd swoim założycielom. Widzimy w nich zacnych obywateli zatroskanych o los Rzeczypospolitej, społeczników i demokratów gotowych bez reszty bronić idei wolności, równości i ogólnoludzkiej solidarności. Dali tego dowód – często za cenę życia – w mrocznych czasach II wojny światowej.

Ich postawa jest dla nas niewzruszonym wzorem, a idee, którym byli oddani, wciąż inspirują, by pracować na rzecz Polski demokratycznej, kraju równych praw i szans dla wszystkich swoich obywateli.