Stanowisko SD w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

10 mar , 2022,

Cały demokratyczny świat jednoczy się w proteście przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. Wojna toczona jest środkami, które mają nie tylko zniszczyć wojskową obronę naszego sąsiada, ale też w jak największym stopniu dotknąć ludność cywilną. Bombardowania osiedli mieszkaniowych i obiektów cywilnych noszą wszelkie znamiona zbrodni wojennych.

Winni tej sytuacji – Putin i jego polityczno-wojskowe otoczenie – wykluczyli się tym samym z grona, z którym możliwe są jakiekolwiek negocjacje i kompromisy. Całkowita izolacja Federacji Rosyjskiej w każdej dziedzinie i doprowadzenie do postawienia przestępców wojennych przed Trybunałem Haskim są niezbędnymi środkami dla zapobieżenia w przyszłości dominacji brutalnej siły nad prawem międzynarodowym, wolnością i demokracją.

Stronnictwo Demokratyczne wyraża jednoznaczne i bezwarunkowe poparcie dla walczącej Ukrainy i prezydenta Zełenskiego. Opowiadamy się za jak najszybszą integracją Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Zwycięstwo naszego sąsiada nad bezwzględnym agresorem będzie także zwycięstwem całego cywilizowanego świata.

Niezbędna jest wszelka pomoc dla Ukrainy – humanitarna, gospodarcza i wojskowa. Wspieramy wszelkie instytucje, które świadczą dziś pomoc dla setek tysięcy uchodźców wojennych w naszym kraju. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i wysiłek zapewnieniu przybywającym do Polski ofiarom wojny.

Oczekujemy konsekwencji i wytrwałości ze strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i NATO we wspieraniu Ukrainy w obronie jej terytorium i niepodległości. Osiem ostatnich lat powinno być wystarczającą lekcją, jakie skutki przynosi przymykanie oczu na politykę siły i faktów dokonanych. My, Polacy, jesteśmy na to szczególnie wyczuleni po doświadczeniach lat 30. ubiegłego wieku.

Ukraina walczy dziś w imieniu nas wszystkich. Wszyscy winni jesteśmy jej więc wszelką możliwą pomoc w drodze do zwycięstwa.

 

Warszawa, 10 marca 2022 roku.