SD wzywa do wspólnej listy opozycji w wyborach samorządowych

20 maj , 2017,
, ,

Stronnictwo Demokratyczne wzywa wszystkie prodemokratyczne ugrupowania – zarówno zasiadające w Sejmie, jak i  pozaparlamentarne – do pilnego podjęcia rozmów na rzecz stworzenia koalicji do wyborów samorządowych. Deklarujemy wolę uczestniczenia w jak najszerszym porozumieniu sił, które łączy przywiązanie do konstytucyjnych i demokratycznych wartości oraz wola obrony i wzmocnienia budowanej od 1990 roku polskiej samorządności terytorialnej – głosi uchwała Rady Naczelnej SD podjęta na sobotnim posiedzeniu.

Uchwała Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego

w sprawie przyszłorocznych wyborów samorządowych

Warszawa, 20 maja 2017 roku

Niespełna dwuletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do dewastacji wielu instytucji demokratycznego państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny sprowadzono do roli pisowskiego narzędzia władzy. Upolityczniono prokuraturę. Z mediów publicznych uczyniono instrument partyjno-rządowej propagandy. Trwa brutalna batalia o podporządkowanie sobie sądownictwa. Jednym z nielicznych obszarów w przestrzeni publicznej, nad którymi PiS nie ma jeszcze władzy, jest samorząd terytorialny. Zasadnicza walka o jego przyszłość – walka o to, czy zachowa on swoją niezależność, czy też stanie się kolejną polityczną zdobyczą PiS – rozegra się za rok, w trakcie wyborów samorządowych.

Wagi tych wyborów nie sposób przecenić. Chodzi w nich nie tylko o możliwość zachowania i wzmocnienia samorządu w naszych małych ojczyznach – gminach i miastach, ale także o obronę niezależności i kompetencji samorządów wojewódzkich. Ich rola po wejściu Polski  do Unii Europejskiej wzrosła. To poprzez urzędy marszałkowskie redystrybuowana jest do gmin i organizacji pozarządowych znaczna część środków unijnych.

Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za nie przystającą do obecnych czasów koncepcją jednolitej i zcentralizowanej władzy państwowej. W jej ramach nie mieszczą się niezależne samorządy naszych województw, dysponujące dużym i nie poddanym kontroli rządu budżetem. Wybory samorządowe w 2018 roku będą próbą ich przejęcia przez rządzący obóz. Jeśli PiS te wybory wygra, to samorząd wojewódzki – nawet jeśli formalnie zachowa swoją ustrojową pozycję – stanie się de facto kolejną instytucją podległą rządowi i partyjnej centrali Prawa i Sprawiedliwości.

Nie możemy do tego dopuścić.  Wybory samorządu wojewódzkiego – podobnie jak wybory w dużych miastach – mają  partyjny charakter. Wszystkie sondaże z ostatnich miesięcy wskazują, iż PiS – mimo nieznacznego spadku notowań – nadal utrzymuje swoją przewagę. Jedyną szansą dla demokratycznej i oddanej idei samorządności opozycji jest utworzenie w województwach i dużych miastach koalicji wyborczych. Tylko jedna wspólna lista może być skuteczną przeciwwagą wobec rządzącego dzisiaj PiS.

Stronnictwo Demokratyczne wzywa wszystkie prodemokratyczne ugrupowania – zarówno zasiadające w Sejmie, jak i  pozaparlamentarne – do pilnego podjęcia rozmów na rzecz stworzenia takiej koalicji. Deklarujemy wolę uczestniczenia w jak najszerszym porozumieniu sił, które łączy przywiązanie do konstytucyjnych i demokratycznych wartości oraz wola obrony i wzmocnienia budowanej od 1990 roku polskiej samorządności terytorialnej.

Niech nasze wspólne zwycięstwo w wyborach samorządowych w przyszłym roku otworzy nam drogę do odsunięcia PiS od władzy w 2019 roku.