SD poparło Trzaskowskiego

20 cze , 2020,

Stronnictwo Demokratyczne udziela jednoznacznego poparcia kandydatowi na Prezydenta RP Rafałowi Trzaskowskiemu i wzywa wszystkich członków i sympatyków do głosowania na niego w wyborach zarządzonych na 28 czerwca br. Rafał Trzaskowski reprezentuje bliskie nam wartości. Potrafi łączyć ludzi, a rosnący wokół jego kandydatury szeroki nurt obywatelskiego poparcia daje największe szanse, by 28 czerwca przegrał autorytarny obóz obecnej władzy, a wygrała demokracja – głosi uchwała przyjęta dziś przez delegatów na XXVIII Kongres Stronnictwa Demokratycznego.

Uchwała XXVIII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego

w sprawie wyborów prezydenckich  zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku

Stronnictwo Demokratyczne udziela jednoznacznego poparcia kandydatowi na Prezydenta RP Rafałowi Trzaskowskiemu i wzywa wszystkich członków i sympatyków do głosowania na niego w wyborach zarządzonych na 28 czerwca br.

Polska potrzebuje prezydenta, dla którego – jak stanowi nasza Konstytucja – najwyższym nakazem będzie dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli. Chcemy prezydenta, który dochowuje wierności postanowieniom Konstytucji i czuwa nad jej przestrzeganiem. Chcemy prezydenta, który odbuduje naszą wspólnotę
i uczyni Polskę na powrót krajem demokratycznym, otwartym i tolerancyjnym. Chcemy, by Prezydent odbudował godną pozycję Polski w Europie i świecie, na jaką nasz kraj – ojczyzna Solidarności – zasługuje.

Od wygranych w 2015 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę i PiS wyborów rządy prawa zastąpiono doktryną niczym niekrępowanej woli politycznej obozu władzy. Łamana jest Konstytucja i niszczone są instytucje demokratycznego państwa prawnego. Polityczna korupcja osiągnęła niespotykane wcześniej rozmiary. Rządzący świadomie odeszli od polityki budowy narodowej wspólnoty i zasady równości obywateli wobec prawa. W to miejsce weszła brutalnie realizowana polityka dzielenia Polaków i traktowania tych, którzy nie popierają władzy jako obywateli drugiej kategorii. Czas skończyć z taką polityką.

Rafał Trzaskowski reprezentuje bliskie nam wartości. Potrafi łączyć ludzi, a rosnący wokół jego kandydatury szeroki nurt obywatelskiego poparcia daje największe szanse, by 28 czerwca przegrał autorytarny obóz obecnej władzy, a wygrała demokracja.

 

Warszawa, 20 czerwca 2020