SD: jesteśmy świadkami burzenia ładu demokratycznego i porządku konstytucyjnego naszego państwa

4 gru , 2015,
, , , ,

Uchwała Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratycznego

 

Stronnictwo Demokratyczne, jeszcze przed 1989 rokiem, było inicjatorem ustanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Mamy więc szczególny tytuł, by teraz, gdy zagrożona jest jego niezawisłość i normalne funkcjonowanie, występować w jego obronie.

Trybunał Konstytucyjny – podobnie jak sądy konstytucyjne w innych demokratycznych państwach – odgrywa niezwykle istotną rolę gwaranta dobrze stanowionego prawa. To jego orzecznictwo sprawia, iż rządzący nie mogą naruszyć naszych praw i wolności zapisanych w Konstytucji.

Od paru tygodni jesteśmy świadkami burzenia ładu demokratycznego i porządku konstytucyjnego naszego państwa. Prawo i Sprawiedliwość uznaje wygranie przez siebie wyborów parlamentarnych za wystarczający mandat do zakwestionowania trójpodziału władz i ograniczenia suwerennej roli Trybunału Konstytucyjnego w procesie kontroli stanowionego prawa. Prezes PiS-u i czołowi politycy tej partii jawnie deklarują, iż są zwolennikami koncepcji ustrojowej, w której Sejm jest najwyższym
organem władzy, a więc ci, którzy mają w nim większość, mają prawo sprawować pełnię władzy
ustawodawczej, wykonawczej i – przez mianowanych przez siebie sędziów – także władzy sądowniczej.

Opanowaniu władzy sądowniczej służy dokonywany właśnie zamach na niezależność Trybunału Konstytucyjnego, czego wyrazem jest pośpieszny wybór przez posłów PiS-u nowych sędziów Trybunału – tylko po to, by wyprzedzić orzeczenie Trybunału dotyczące zgodności z konstytucją ustaw m.in. regulujących wybór sędziów. Próba postawienia Trybunału Konstytucyjnego przed faktem dokonanym może spowodować w najbliższej przyszłości sparaliżowanie tej ważnej w demokratycznym systemie
ustrojowym instytucji.

Niestety, nowo wybrany Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda w żaden sposób nie pełni nałożonego nań obowiązku strażnika Konstytucji. Przeciwnie, wszelkie jego działania, jakie obserwujemy w związku z kryzysem konstytucyjnym powstałym na tle wyboru pięciu nowych sędziów Trybunału, świadczą, iż nie tyle kieruje się on postanowieniami Konstytucji i ustaw, co przede wszystkim stara się realizować wolę
prezesa Prawa i Sprawiedliwości – partii, z której się wywodzi.

Stronnictwo Demokratyczne wyraża swój sprzeciw wobec łamiących ład konstytucyjny działań Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy. Nie zgadzamy się ani na marginalizację Trybunału Konstytucyjnego, ani też na jego partyjne zawłaszczenie.
Razem z innymi demokratycznymi siłami i środowiskami będziemy stać na straży fundamentalnych zasad ustrojowych naszego państwa i naszych obywatelskich wolności.