Rada Naczelna SD o sytuacji po wyborach samorządowych

7 gru , 2014,
,

Uchwała Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego z dnia 6 grudnia 2014 roku

Rada Naczelna Stronnictwa Demokratycznego z zaniepokojeniem przyjmuje okoliczności towarzyszące wyborom samorządowym a w szczególności procesowi liczenia głosów i ustalania ich wyników.
Informacje o licznych błędach i nieprawidłowościach w pracach komisji, liczba głosów nieważnych czy wreszcie niesprawny system informatyczny bardzo źle świadczą o przygotowaniu naszego państwa do przeprowadzenia wyborów, które są sercem każdej demokracji. Rodzi to pytanie o kondycję polskiej demokracji, a także o to, czy ustalone ostatecznie wyniki wyborcze rzeczywiście oddają intencje głosujących Polaków.
Sytuacja ta wymaga pilnych i zdecydowanych działań naprawczych. Konieczne są takie zmiany w procedurze głosowania i ustalenia jego wyników, aby podobne nieprawidłowości nie miały już nigdy więcej miejsca.
Sprzeciwiamy się jednak podważaniu i tak już zachwianego zaufania do instytucji państwa poprzez formułowanie oskarżeń o sfałszowanie wyborów. Stawianie tak mocnych zarzutów bez poparcia mocnymi dowodami jeszcze bardziej destabilizuje sytuację w Polsce i z pewności nie przyczynia się do zażegnania kryzysu, którego jesteśmy świadkami.
Nie twierdzimy, iż na poziomie lokalnym nie mogły się zdarzyć przypadki naruszenia prawa wyborczego. Jesteśmy jednak przekonani, że sądy – badając wniesione do nich bardzo liczne protesty wyborcze – dokonają wnikliwej ich analizy i nie zawahają się nakazać powtórzenie głosowania wszędzie tam, gdzie doszło do błędów, przekłamań lub zaniedbań, które mogły wpłynąć na wynik wyborów.
Rada Naczelna Stronnictwa Demokratycznego wyraża satysfakcję z powodu tak licznych sukcesów, jakie w wyborach samorządowych odniosły lokalne komitety wyborcze o charakterze samorządowym i obywatelskim. Wyrażamy przekonanie, że wsparcie, jakie komitety te uzyskały wśród Polaków, przyczyni się do rozwoju idei samorządności w Polsce i stanowi zapowiedź trwałego odpartyjnienia samorządu terytorialnego w Polsce.