Rada Naczelna SD

RADA NACZELNA Stronnictwa Demokratycznego:

Przewodniczący:
Paweł Piskorski

Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej:
Janusz Gruszczyński
Mirosław Hanusz
Edward Nadarkiewicz
Jacek Skrzyński
Dariusz Wilczewski
Roman Zwalińśki

Członkowie:
Jan Artymowski
Piotr Bednarczyk
Andrzej Błachut
Jacek Bobrowski
Marek Borowik
Witold Buczyński
Karina Cywińśka
Dorota Czernicka
Tadeusz Dąbrowski
Bartłomiej Denis-Świerszcz
Iwona Drożyńska
Marek Hańko
Victoria Hassengier
Przemysław Kazaniecki
Przemysław Klempa
Marek Kucharski
Maciej Lipka
Piotr Łuszczek
Marcin Matusiak
Andrzej Potocki
Andrzej Prochownik
Waldemar Prusak
Tadeusz Rutkowski
Stanisław Schupke
Waldemar Siuda
Magdalena Skrzydlewska
Piotr Suchanek
Marcin Śnieżek
Wojciech Zarzycki
Leszek Zieliński