Śląskie

Śląski Zarząd Regionalny

Przewodniczący:

Marek Hańko

Wiceprzewodniczący:

Marek Drożyński

Sekretarz:

Tomasz Knopik

Członkowie:

Robert Płonka

Piotr Suchanek

Biuro Śląskiego Zarządu Regionalnego

ul. Przemysłowa 20

40-020 Katowice

tel.: 32 757 37 68

e-mail: katowice@sd.pl