Opolskie

Opolski Zarząd Regionalny

Przewodniczący:

Roman Góra

Sekretarz:

Patryk Śróda

Skarbnik:

Maria Matejuk

Członkowie:

Remigiusz Kołacha

Anna Rędzińska

Kontakt:

tel.: 607 344 544

e-mail: opolskie@sd.pl