Mazowieckie

Mazowiecki Zarząd Regionalny

Przewodniczący:

Jan Artymowski

Wiceprzewodniczący:

Jacek Bobrowski

Członkowie:

Waldemar Prusak

Mirosław Sierawski

Wojciech Zarzycki

Roman Zwaliński

Marek Zwierzyński

Biuro Mazowieckiego Zarządu Regionalnego

ul. Marszałkowska 9/15 lok. 69

00-626 Warszawa

tel: 22 826 10 01

e-mail: mazowieckie@sd.pl

Biuro w Ostrołęce

ul. Kościuszki 21

07-410 Ostrołęka