Łódzkie

Łódzki Zarząd Regionalny

Przewodnicząca:

Paulina Bocianowska

Wiceprzewodniczący:

Anatol Kujawski

Sekretarz:

Adam Wieczorek

Skarbnik:

Agnieszka Wieczorek

e-mail: lodzkie@sd.pl