Kongres SD wzywa partie opozycyjne do współpracy

24 kw. , 2016,

„Stronnictwo Demokratyczne uważa, że jest nakazem chwili, by parlamentarne i pozaparlamentarne ugrupowania, które gotowe są bronić demokracji konstytucyjnej, potrafiły się porozumieć i – niezależnie od innych dzielących je kwestii – stworzyć wspólną demokratyczną alternatywę wobec dzisiaj rządzących” – głosi uchwała, którą przyjęli delegaci na zakończenie XXVII Kongresu Stronnictwa, który odbył się w sobotę w Warszawie.

Uchwała XXVII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego

Stronnictwo Demokratyczne z najwyższym niepokojem i dezaprobatą odnosi się do zmian jakie zaszły w Polsce w ostatnim półroczu. W wyniku ostatnich wyborów, po raz pierwszy od 1989 roku, po samodzielną większość w parlamencie i urząd prezydenta sięgnął obóz polityczny z pogardą odnoszący się do demokratycznych procedur i jawnie kwestionujący zasady demokracji konstytucyjnej.

Według PiS-u wygranie wyborów parlamentarnych daje wystarczający mandat do odrzucenia zasady trójpodziału władzy. Rządząca większość nie akceptuje suwerennej roli Trybunału Konstytucyjnego
w procesie kontroli stanowionego prawa, nie uznaje jego orzeczeń i odmawia ich publikacji. Jako inicjatorzy powołania w Polsce Trybunału Konstytucyjnego mamy szczególny tytuł i obowiązek, by protestować, gdy rządzący swoimi działaniami prowadzą do sparaliżowania tej ważnej instytucji demokratycznego państwa prawa.

Zapowiadana przez PiS i pospiesznie wprowadzana tak zwana „dobra zmiana” sprowadza się w istocie do upartyjniania wszelkich instytucji publicznych, wprowadzania partyjnej nomenklatury na niespotykaną od czasów PRL-u skalę i coraz większej dominacji państwa nad obywatelem. Odrzucono ideę służby cywilnej. Media publiczne przekształcono w instrumenty propagandy partyjno-rządowej. Prokuraturę podporządkowano ministrowi sprawiedliwości dając mu możliwość sterowania każdym śledztwem. W istotny sposób ograniczono rzeczywiste prawo własności w odniesieniu do ziemi rolnej. Ingerencje władzy w sferę kultury wskazują, iż jest ona poddawana mniej lub bardziej widocznej cenzurze polityczno-obyczajowej.

Te wszystkie działania obozu rządowego w połączeniu z silnie obecnym w nim eurosceptycyzmem powodują, iż dramatycznemu osłabieniu uległa pozycja naszego kraju w Europie i świecie. Polska, która przez lata była podziwianym liderem demokratycznych i gospodarczych przemian, staje się areną zdarzeń, które przez naszych partnerów z Unii Europejskiej i NATO obserwowane są z niedowierzaniem i troską.

Naszym zdaniem najważniejszą oś podziału dzisiejszej Polski definiuje stosunek do Konstytucji i przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego. Po jednej stronie jest obecny obóz rządowy, dla którego zasady te nic nie znaczą. Po drugiej stronie jesteśmy my wszyscy, dla których maja one znaczenie fundamentalne. Stronnictwo Demokratyczne uważa, że jest nakazem chwili, by parlamentarne i pozaparlamentarne ugrupowania, które gotowe są bronić demokracji konstytucyjnej,  potrafiły się porozumieć i – niezależnie od innych dzielących je kwestii – stworzyć wspólną demokratyczną alternatywę wobec dzisiaj rządzących.

Stronnictwo Demokratyczne – w imię swojego przywiązania do wolności obywatelskich i gospodarczych, praworządności i neutralności światopoglądowej państwa oraz poszanowania praw mniejszości – deklaruje wolę współtworzenia takiej demokratycznej alternatywy i obrony wartości, na których przed ponad ćwierćwieczem zbudowaliśmy wolną, demokratyczną i europejską Rzeczpospolitą.

Warszawa, 23 kwietnia 2016 roku