Europejska Partia Demokratyczna uczciła 60. rocznicę Traktatów Rzymskich

25 mar , 2017,
, ,

Europejska Partia Demokratyczna uczciła 60. rocznicę Traktatów Rzymskich uroczystym spotkaniem w gmachu włoskiego parlamentu w przeddzień europejskiego szczytu z tej okazji.
SD reprezentowali Andrzej Potocki, wiceprzewodniczący EPD oraz Janusz Gruszczyński, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej SD.
Obok członków prezydencji EPD i przedstawicieli partii członkowskich w spotkaniu udział wzięli liczni europarlamentarzyści oraz członkowie włoskiego parlamentu i rządu, w tym David Sassoli, wiceprzewodniczący PE, Beatrice Lorenzin, minister zdrowia i Sandro Gozi, minister ds. europejskich.

W swoim wystąpieniu Andrzej Potocki zwrócił uwagę, że dziedzictwo Ojców Założycieli UE nie ogranicza się do krajów-sygnatariuszy Traktatu Rzymskiego, lecz obejmuje wszystkich, którzy podzielają wartości podstawowe, na których ufundowana jest Unia. Przypomniał też polityczną sytuację w trakcie kolejnych rocznic Traktatu, sugerując, iż Wspólnota od zawsze cechowała się zdolnością do przezwyciężania kryzysów, wcale nie mniej dramatycznych, niż obecny. Odnosząc się do „Europy dwóch prędkości”, powiedział: „Jedyne dwie prędkości, które jesteśmy w stanie zaakceptować, to jedna dla tych, którzy wyciągając z historii wnioski, dążą do wzmocnienia i demokratyzacji Unii, i druga – w kierunku przeciwnym do naszego – dla polityki antyeuropejskiej.”

Przewodniczący EPD, Francesco Rutelli, podkreślił ogromną wagę, jaką przywiązuje do sukcesu i aktywności ruchów proeuropejskich i demokratycznych w Polsce, której rząd podważył obowiązywanie konstytucji i zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii.

Zebrani przyjęli jednogłośnie deklarację wzywającą do głębszej integracji Unii, demokratyzacji jej instytucji oraz sprzeciwiającą się wszelkim planom podziałów Europy na gorszą i lepszą część.