3. Maja – święto Stronnictwa Demokratycznego

3 maj , 2023,

Od 1981 roku – święto Konstytucji 3. Maja jest świętem Stronnictwa Demokratycznego. Począwszy od maja 1981 SD każdego roku organizowało oficjalne obchody święta z udziałem nie tylko kierownictwa partii, ale także najwyższych władz państwowych. W 1990 roku Sejm przywrócił 3 maja jako święto państwowe.

Podczas XII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego, w marcu 1981 roku, delegatka reprezentująca Wojewódzki Komitet SD w Lublinie Halina Radałowicz-Rusiewicz zgłosiła wniosek, aby, „ze względu na szczególny związek ideałów SD z ideałami, których nosicielem była Konstytucja 3 Maja, uznać ten dzień świętem partyjnym oraz wystąpić do Sejmu o uchwalenie go świętem narodowym”. Wniosek został przyjęty, zaś pierwsze uroczystości święta SD odbyły się już 3 maja 1981 roku. W Warszawie organizowane przez Stronnictwo uroczystości odbyły się na Zamku Królewskim z udziałem m.in. Przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego i premiera Wojciecha Jaruzelskiego.

Odtąd co roku Stronnictwo Demokratyczne organizowało uroczyste obchody swojego święta z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. W 1990 roku Sejm przywrócił Święto Konstytucji 3 Maja jako święto państwowe.